Kontakt

Beställning och förfrågningar

Telefon: 0400 304 007 vardagar kl 17-19 och lördagar kl 9-17

E-post: tilaus(a)oztek.fi

Försäljning                                    

Thomas Bergman          thomas.bergman(a)oztek.fi

Teknik

Mikael Holm                    mikael.holm(a)oztek.fi

Fakturering och ekonomi             

Viktor Enberg                 viktor.enberg(a)oztek.fi