Trädfällning och andra skogsarbeten

Har ni ett problematiskt träd  som borde fällas, eller en dikesbrant som borde röjas? Vi utför dessa arbeten förmånligt och professionellt.

Exempel: Fälla, kvista och såga upp ett träd nära en byggnad 100 € + eventuella resekostnader. (exemplet gäller träd som inte behöver kapas uppifrån i bitar eller andra specialåtgärder)

Thomas Bergman och Mikael Holm

Thomas Bergman och Mikael Holm