Priser för ozonering

Ozonering priser

Uthyrning av ozonaggregat:

Första dygnet: 50 €

Därpå följande dygn: 10 € / dygn

Vid uthyrning av två eller flera aggregat samtidigt ger vi en 50 % rabatt för de extra aggregatens första dygn.

Ifall ozonaggregatet postas till kunden tillkommer en postningsavgift på 30 €. I detta pris ingår returfrakt (färdigtryckt postadresslapp medföljer). Vi räknar att det första dygnet inleds dagen efter att vi lämnat aggregatet hos posten.

Ifall vi skickar ozonaggregatet till er per post debiteras 250 € som pant genom en förskottsfaktura. När aggregetat är returnerat till oss drar vi av hyran och postningsavgiften från pantsumman och returnerar resten till kundens konto.

Om ni vill att vi skall utföra ozoneringen i era utrymmen tar vi förrutom hyran en avgift för arbetet

  • Ekenäs centrum: 70 €
  • Övriga Raseborg: 100 €
  • Hangö och Ingå: 130 €

En ozonering två dygn med två aggregat i Karis utförd av oss skulle alltså kosta 195 €

(Hyra: 50 € + 10 € + 25 € + 10 € och arbete 100 €)

Alla priser ovan är inklusive moms 24 %