Lisätietoa otsonoinnista

Huonetilojen otsonointi

Otsonaattori tuottaa ilmaan otsonia, joka on kolmiatominen happimolekyyli ja tunnetuista hapettajista voimakkaimpia. Otsoni hapettaa orgaanisia aineita tuhoten tehokkaasti homeitiöitä, bakteereja, viruksia, hajuja ja allergeenejä. Oikein käytettynä otsonointi on turvallista. Otsonia tuotetaan käsiteltävään tilaan vain tietyn ajan, eikä siitä jää käsittelyn jälkeen kemikaali- tai muita jäämiä.

Otsoni vaikuttaa myös sellaisiin elintarvikkeisiin, jotka eivät ole jääkaapissa tai ilmatiiviissä pakkauksessa. Komeroiden ovet kannattaa avata ja käsiteltävät kalusteet ja tekstiilit asetella ilmavasti. Ne on lisäksi hyvä tomuttaa tai imuroida ennen käsittelyä. Huoneiston ilmanvaihto tulee säätä vähäiseksi. Kerrostalossa huoneisto tulee pitää hieman alipaineisena käsittelyn aikana, jotta otsonia ei kulkeudu porraskäytävään. Sen vuoksi poistoilmaventtiilejä ei pidä sulkea kokonaan, mutta tuloilmaventtiilit kannattavat sulkea ja vuotavat ikkunaraot teipata. Omakotitaloissa ja rivitaloissa myös poistoilmanvaihto voidaan sulkea kokonaan.

Mihin otsoni vaikuttaa

Otsonointi haurastuttaa luonnonkumia (lateksi), mutta muiden materiaalien väreihin tai pintojen rakenteeseen lyhytaikainen otsonointi ei vaikuta. Kasvit on poistettava tilasta ennen otsonointia. Otsoni tehoaa eloperäisiin, mutta ei epäorgaanisten yhdisteiden hajuihin. Useimmat maalit, liuottimet ja parfyymit sisältävät ainesosia, joiden hajuja ei saada poistettua otsonin avulla. Otsoni saattaa myös reagoida joidenkin synteettisten kemikaalien kanssa muodostaen uusia yhdisteitä. Otsoni ja käsittelyn aikana mahdolliset syntyneet yhdisteet on aina tuuletettava kunnollisesti pois, ennen kuin tiloissa oleskellaan.

Koneen asennus ja otsonointiaika

Käsittelyyn tarvittava aika riippuu tilan koosta ja haitan aiheuttajasta. Lähes kaikki sisustus- ja rakennusmateriaalit imevät haisevia yhdisteitä, pehmeät materiaalit enemmän kuin kovat. Otsoni poistaa hajut pinnoilta nopeasti, mutta pinttynyt haju vaatii pitemmän käsittelyn. Syvällä rakenteissa olevia hajunaiheuttajia otsonoinnilla ei kyetä hävittämään, vaan materiaalit on uusittava ongelman poistamiseksi.

Otsonointilaite on sijoitettava huonetiloissa vähintään 1,5 metrin korkeudelle koska otsoni on ilmaa raskaampaa, tuulettimilla voidaan tehostaa otsonin levittäytymistä. Homeen, tupakansavun ja eläinten hajun saa yleensä poistettua nopeasti, mutta esim. tulipalon aiheuttama haju tai kalman haju vaativat pitemmän ja vahvemman käsittelyn. Normaali käsittelyaika huoneistoissa on 1 – 3 vuorokautta. Remontoitavissa huoneistoissa tulisi hajun poisto tehdä siinä vaiheessa kun asunto on mahdollisimman tyhjä ja paljas, eli kun kaikki uusittavat materiaalit on poistettu ja huoneisto siivottu. Uusia pintamateriaaleja ei kannata laittaa ennen käsittelyä, koska otsoni ei pääse vaikuttamaan tapetin tai maalin läpi yhtä tehokkaasti kuin paljaaseen pintaan.

Koneen voi laittaa täydelle teholle jatkuvasti yhdeksi päiväksi jos tilaa on noin 50 mᶾ. Jatkuvan otsonoinnin saa kun vetää aika säädintä taaksepäin. Jos tuntuu että tarvitaan lisäotsonointia, käsittelyä voidaan jatkaa. Otsonoinnin- ja generaattorin pitäisi olla päällä. Huomioi myös että koneen takana oleva painike pitää olla päällä.

Veden otsonointi

Veden otsonointi desinfioi, steriloi ja hapettaa veden. Otsonoitu vesi hajottaa haitallisia aineita. Otsoni O3 hajottaa ja hapettaa nopeasti epäpuhtauksia, kuona-aineita ja myrkkyjä muuttaen ne vedeksi (H2O) ja hiilidioksidiksi (CO2), jotka huuhtoutuvat ulos luonnollisesti. Tyypillisiä kohteita ovat kylpytynnyrit, uima-altaat, kaivovesi ja muu juomavesi.

Otsonoinnin aikana tilassa ei saa oleskella!

Otsoni on haitallinen yhdiste hengitettynä. Otsonoitavassa tilassa voi käydä sammuttamassa laitteen ilman vaaraa, minkä jälkeen otsonipitoisuuden voi varmuuden vuoksi antaa laimentua vähintään 10 minuuttia, ennen kuin menee avaamaan ikkunat. Kunnollisen tuuletuksen jälkeen tilat voi ottaa käyttöön. Tilaan jää käsittelyn jälkeen otsonin hajua, joka häviää 1-3 vuorokauden kuluessa.